การพัฒนาศักยภาพแกนนำ วัยเรียน วัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนลำปลายมาศ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาสุขาภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.บุรีรัมย์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังปัญหาสุขาภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยเรียน วัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข ในโรงเรียนคู่เครือข่ายในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  วิทยากรผู้ให้ความรู้ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ กรมสุขภาพจิต

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามข้อตกลงในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในระบบสุขภาพจิตในโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO ดูแลและช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนกลุ่มปกติได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๔,๓๒๖ โรงเรียน มีนักเรียนวัยเรียน วัยรุ่น จำนวน ๑,๐๖๙,๗๖๖ คน และข้อมูลการดำเนินงาน School Health HERO ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พบมีครูเข้าถึงสิทธิในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑,๐๓๓ คน มีโค้ชที่ปรึกษาจากหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน ๓๐ คน เพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยเรียน วัยรุ่น ขึ้นมาในวันนี้