ขอเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา Thailand’ Education Technology (EdTex2021)

ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา Thailand’ Education Technology (EdTex2021) ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ