การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ คือ นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง และนายอนุสรณ์ เตือประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการประกอบด้วย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายจำลอง เกรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๘ ร่วมให้กำลังใจ