ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่