สพฐ. ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ นางพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ เป็นผู้แทนนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้ในนามกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์