รางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 2021-2022

ด้วยยูเนสโก เชิญชวนประเทศสมาชิกเสนอโครงการ/นวัตกรรมที่โดดเด่น ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 2021-2022 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://en.unesco.org/themes/teachers/hamdan-prize