ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและให้กำลังใจผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านนักเรียน

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เขตพื้นทีอำเภอบางสะพานน้อย ในวันหยุดราชการ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จิตอาสาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นครู นักเรียน ช่างไม้ นักการภารโรง และ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างบ้าน ให้ ด.ช.สุรเชษฐ์ สะอาดศรี นักเรียนชั้น ม.2 และ ด.ช.อนุวรรตน์ สะอาดศรี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านนักเรียน ณ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างบ้านนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย ตามโครงการสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านนักเรียน ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกทุนสนับสนุนการสร้างบ้านให้ ด.ช.สุรเชษฐ์ สะอาดศรี นักเรียนชั้น ม.2 และ ด.ช.อนุวรรตน์ สะอาดศรี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านบางเจริญ โดยนักเรียนทั้งสองเป็นพี่น้อง ครอบครัวยากลำบาก บิดาประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถทำงานได้ แม่รับจ้างมีรายได้ทางเดียว ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ นักเรียนต้องหยุดเรียนเพื่อมาช่วยครอบครัวทำงาน และสภาพบ้านพักอยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต พร้อมนี้ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญ มีจิตศรัทธาที่อยากช่วยเหลือให้นักเรียนยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความอบอุ่นปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถจะเรียนรู้ให้เป็นคนดีคนเก่ง อยู่ได้ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา โดยการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียนสามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์ ชื่อบัญชี สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู บัญชีเลขที่ 02 02 0423 6677 โอนแล้วแจ้งสลิบหรือติดต่อ นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษมือถือ 062-5198249ขอกุศลผลบุญจงบังเกิดแก่ทุกท่านนะคะ