ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

12 มกราคม 2565 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเมินนางสาวเบญจวรรณ พ่อครวงศ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564