ประชุม ผอ.สถานศึกษา สัญจร อำเภอโคกโพธิ์ไชย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัส-2019 อำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคก