เลขาธิการ กพฐ. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่สูง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จากนั้นในวันที่ 13 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนล่องแพวิทยา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่สูง โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และข้าราชการในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน