พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การดำเนินงานการเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU ) การดำเนินงานการเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กับ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างโรงเรียนบ้านโคกสำราญ กับ โรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นพยาน