สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.เกษมศานต์ อาปะโม รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก คัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ โดยมี นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขต ๒ และนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอแกลง กล่าวต้อนรับ และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา และผู้ปกครอง ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านยางงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง