สพม.นครสวรรค์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด ในงานวันครู 2565 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

วันที่ 16 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ในรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 จาก นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารรัตนินทร์สโรช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์