สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา สกสค.และรางวัลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา สกสค.และรางวัลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ภายใต้แก่นสาระ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์และมอบโล่รางวัลและเกียติบัตรให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย