สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 มอบบ้าน ตามโครงการ “สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู “

วันที่ 16 มกราคม 2565 ในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดย ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้มีจิตเมตตาร่วมสบทบทุนสร้างซ่อมแซมบ้านให้นักเรียนซึ่งครอบครัวฐานะยากจน ทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ ” สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู จำนวน 4 หลัง อำเภอละ 1 ครอบครัว โดยมีความมุ่งหวังในการสร้างบ้านเพื่อให้ครอบครัวนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ มีบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นของขวัญจากครูสู่เด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทั้งเงินและสิ่งของ รวมถึงขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง ช่างไม้ นักเรียน ผู้นำชุมชนและทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในงานนี้ทุกท่าน

อำเภอบางสะพานน้อย

โดยเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย ทำพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู ให้เด็กชายสุรเชษฐ์ สะอาดศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ เด็กชายอนุวรรตน์ สะอาดศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ณ. อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอบางสะพาน

อำเภอทับสะแก

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดร.วรลักษณ์ จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทำพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู
ให้เด็กชายเสกสรรค์ เกตุสะอาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย ณ. ตำบลอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์