สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านสวยหลงและโรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยาอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) โรงเรียนบ้านสวยหลงและโรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด