นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อม รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 07.30-09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมแพรวา หลังจากนั้นได้ประชุมเพื่อมอบหมายงานและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ปี 2565

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)