มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อจนจบระดับชั้นปริญญาตรี ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสาร