สพม.นครสวรรค์ และ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมพิธี MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการ ECI Center

วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center : ECI Center ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพและข่าวโดย นายสุธี ดีไทสงฆ์ สพม.นครสวรรค์