สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมเลือกโรงเรียนเพื่อขอจัดตั้งประมาณ สร้างชุมชนบ้านพักครู

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอจัดตั้งประมาณ สร้างชุมชนบ้านพักครู โดยมี นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางรุ่่งอรุณ บุญไว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4