สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับโล่รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ของจังหวัดอุตรดิตถ์

16 มกราคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีสงฆ์  พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และจากหน่วยงานต่างๆ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในแต่ละสังกัด ซึ่งในการนี้ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การรักษาระยะห่างและการเน้นสวมหน้ากากอนามัยคลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมของทุกคน