นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและประสานสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายชาติชาย พิมพิไสย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางพนิดา อรรคอำนวย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและประสานสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)