สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำคณะผู้บริหารการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอฟพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรับฟังคำชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  โดยมี นายวัลลภ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/12nNlKIQ_BFyNp0hRG_ff6WgZjvWLErsG

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

https://drive.google.com/drive/folders/12nNlKIQ_BFyNp0hRG_ff6WgZjvWLErsG

https://drive.google.com/drive/folders/12nNlKIQ_BFyNp0hRG_ff6WgZjvWLErsG