สพป.ภูเก็ต ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อพัฒนาผู้นำเข้าข้อมูลการประเมินผล (eMENSCR)

วันที่  21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผุ้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต