สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนแบบ ON–SITE เป็นการเปิดเรียนตามปกติ ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด