ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกอบรมสูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกอบรมสูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมี โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดุง) โรงเรียนบ้านหัวหนอง โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ โรงเรียนบ้านซองแมว โรงเรียนบ้านนานกเขียน และโรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล เข้าร่วมฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดุง)