พิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2565 โดยมีนายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายสุดเขต สวยสม ได้ให้เกียรติ รับชมการแสดงปิดโครงการจากลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน คณะครูผู้ควบคุมโครงการ และมีนางโชติกา กุลจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดอุตรดิตถ์