ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี

วันที่ 26 มกราคม 2565 ท่าน พลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร