สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสองเกาะ
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสองเกาะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายสองเกาะ จำนวน 12 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ปรึกษาหารือข้อราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง