สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาวันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านควนนกหว้า ซึ่งกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ    จิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านควนนกหว้า อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง