สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอศรีธาตุและอำเภอวังสามหมอ

       วันที่ 27 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมมอบนโยบาย แก่ ครูผู้รับผิดชอบลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส