สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมการติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       วันที่ 27 มกราคม 2565  นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  และผู้รับผิดชอบประเด็นและจุดเน้นตามแบบติดตามนโยบายฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2