สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหานักเรียนอ่านออกเขียนไม่ได้ โดยกระบวนการ PLC

     วันที่ 27 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหานักเรียนอ่านออกเขียนไม่ได้ โดยกระบวนการ PLC ตามนโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ จุดเน้นที่ 3.1 อ่านออกเขียนได้ โครงการเด็กอุดรธานี เขต 2 วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน กิจกรรมการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ (PLC) ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2