สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับความจำเป็นโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานการประชุมจัดเรียงลำดับความจำเป็นโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์    เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  โดยมีโรงเรียนแจ้งความประสงค์ฯ จำนวน 68 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จำนวน 42 ร.ร.แยกเป็นร.ร.ขนาดเล็ก 33 ร.ร.,ร.ร. ขยายโอกาสทางการศึกษา 9 ร.ร.และ ร.ร.ที่ขาดคุณสมบัติ จำนวน 26 ร.ร.