ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายชยพล มูลสาร นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)