สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 31  มกราคม 2565  เวลา 08.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงานฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย  รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  อีกทั้ง เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) ในการนี้  ท่าน ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการข่าวสารต่างๆ   และภารกิจของสำนักงานเขตที่จะต้องดำเนินการในรอบสัปดาห์นี้ ได้แก่ การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  ภาค ก. และภาค ข. ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  โดยให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการของภารกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และสุดท้ายได้ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-