ผอ.สพม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

ในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.แพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference