ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกล

วันที่  31  มกราคม  2565  เวลา  10.30  น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  พร้อมด้วยนายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม  รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  นายปองคุณ  ปราบพยัคฆ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวนิยม  หล่อยดา  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั่วประเทศ  ครั้งที่  1 /2565  ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (Video  Conference)  โดย  ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุม  เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ณ  ห้องประชุม  Conference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5