ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบทางการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2