สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 31 มกราคม 2565  เวลา 10.30 น. นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และคณะ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2