สพม.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบและพร้อมให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและพร้อมให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 โดยมี นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการกลาง และ นางสาวไซกะ แวและ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นกรรมการคุมสอบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ดำเนินการจัดสอบแข่งขันคัดเลือก ภายใต้มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด