สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ และโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ