ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มและบุคลากร ในสังกัด ร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทาง การติดตามและค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และนโยบายอื่นๆ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3