สพม.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี