สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) รอบที่ 2

วันจันทน์ที่ 31 มกราคม  2565 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รับการตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) รอบที่ 2 (ตรวจรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565) เพื่อทำการตรวจบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงต่ำ จากบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 ราย(ปัจจุบันรับการรักษาตัวหายจากการติดเชื้อแล้ว) ซึ่งผลการตรวจ ATK ครั้งนี้ ปรากฎผลเป็นลบทุกคน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก จนท.โรงพยาบาลจัตุรัส มาทำการตรวจ ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3