สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

           วันที่ 31 มกราคม 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู  บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ที่เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On site ของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน  และให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ    ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ของ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดปราจีนบุรี  อย่างเคร่งครัด