นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผอ.กลุ่มและบุคลากร ในสังกัด ร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทาง การติดตามและค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และนโยบายอื่น ๆ ณ ห้อง Conference สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)