สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กับ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โดยนายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายสมาน เผือกอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการและกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ และขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ให้โรงเรียนคุณภาพหลักได้แบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันในโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5