สพป.ยโสธร เขต 2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราย นายประกิต กวดขัน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2