ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคาร สปช. 205/26

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคาร สปช. 205/26 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)